logowanieProgram komputerowy Znakowanie żywności logowanie

Aktualności

Program komputerowy Znakowanie żywności 2014-03-13

Zapraszamy do zakupu programu komputerowego Znakowanie żywności w cenei 984,- zł.

Opis programu

Program „Znakowanie żywności” zawiera listę 133 pytań do oceny zgodności etykiet środków spożywczych z wymaganiami nowego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

W programie „Znakowanie żywności” po każdym pytaniu istnieje opcja wyboru odpowiedzi: TAK lub NIE. W zależności jaką opcje odpowiedzi wybierze użytkownik - Program „Znakowanie żywności” podaje, jakie są wymagania, dotyczące poszczególnych elementów etykiet środków spożywczych, aby zapewnić ich zgodność z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011. W programie „Znakowanie żywności istnieje możliwość cofnięcia wcześniej udzielonej odpowiedzi

Program „Znakowanie żywności” pozwala na zapis zestawu udzielonych odpowiedzi do poszczególnych etykiet środków spożywczych poddanych ocenie zgodności z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011

Certyfikaty
Autora programu
Znakowanie żywności